EEN BELGISCHE PRIMEUR! Frosch ontvangt hoogste score, A+, door het onafhankelijke label “Binnenlucht Gecontroleerd”

EEN BELGISCHE PRIMEUR! Frosch ontvangt hoogste score, A+, door het onafhankelijke label “Binnenlucht Gecontroleerd”

Hoewel binnenluchtvervuiling niet zo gekend is bij het grote publiek, is ze tot 8 keer schadelijker dan vervuiling buitenshuis. Bepaalde huishoudelijke producten kunnen tot die vervuiling bijdragen doordat ze vluchtige bestanddelen afstoten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Om heldere en onafhankelijke informatie te kunnen geven over zijn assortiment, heeft Frosch zijn producten laten testen door het onafhankelijke label “Binnenlucht Gecontroleerd”. De producten kregen de best mogelijke score, A+.

We brengen meer dan 80% van onze tijd binnenskamers door, in een omgeving die vaak sterker vervuild is dan de buitenlucht. Verf, lijm, huishoudelijke producten, schimmels … er zweven heel wat vluchtige organische stoffen in de lucht, en sommige daarvan zijn zelfs kankerverwekkend. * **  Toch is dit soort vervuiling niet zo gekend bij het grote publiek.

Om heldere en onafhankelijke informatie over zijn producten te kunnen verstrekken, heeft de fabrikant van ecologische schoonmaakproducten Frosch contact opgenomen met het onafhankelijke label “Binnenlucht Gecontroleerd”, dat een toxiciteitsschaal voor producten opstelde op basis van een duidelijk schema waarin meer dan 119 van de strengste internationale normen zijn opgenomen.

Een Belgische primeur

“Binnenlucht Gecontroleerd” is het eerste internationale label dat duidelijk aangeeft welke producten goed zijn voor de kwaliteit van de binnenlucht. De tests die door de experten van het label worden uitgevoerd, worden voorgelegd aan het certificeringsorgaan BELAC. Elk getest product krijgt een score die aangeeft hoe groot het risico op vergiftiging door inademing van de opgespoorde stoffen is, gaande van A+ (zeer beperkte vrijgave van schadelijke stoffen) tot C (zeer hoge vrijgave). Dankzij “Binnenlucht Gecontroleerd” ziet men meteen wat de kwaliteit van een huishoudelijk schoonmaakproduct is.

Frosch is het eerste merk van huishoudelijke schoonmaakproducten met het label “Binnenlucht Gecontroleerd” op de Belgische markt, en dit met de best mogelijke score: A+. Dit vormt voor de gebruikers een garantie dat er zeer weinig vervuilende stoffen in de binnenlucht vrijkomen en dat de producten dus niet schadelijk zijn voor hun gezondheid.

 

Een transparante aanpak

“Wij hechten het grootste belang aan de gezondheid van de consument. We willen het gebruik op een positieve manier beïnvloeden door nieuwe codes in te voeren en te ijveren voor meer transparantie, met juiste, heldere en begrijpelijke informatie.

Met het certificaat “Binnenlucht Gecontroleerd” op de huishoudelijke schoonmaakproducten van Frosch geven wij het goede voorbeeld. Dit kadert in onze transparante aanpak en onze sensibilisering rond de toxiciteit van producten. Mensen moeten weten wat ze gebruiken. Dit initiatief is een logisch vervolg op onze activiteiten van de voorbije 30 jaar.”

Benoît Renauld, Algemeen Directeur Frosch Benelux.

Tips voor een gezondere binnenlucht
 

  1. Verlucht de kamer elke dag gedurende minstens 10 minuten, ‘s morgens en ‘s avonds, zowel in de zomer als in de winter. Verlucht na elke activiteit waarbij toxische producten werden gebruikt: schoonmaken, koken?, kappersactiviteiten, verbouwingswerkzaamheden …
  2. Als de woning zich in de buurt van een weg bevindt, verlucht dan bij voorkeur ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat, wanneer er minder verkeer is. Maak de GMV-voorzieningen driemaandelijks schoon.
  3. Geef de voorkeur aan multifunctionele schoonmaakmiddelen waarmee u het aantal verschillende producten in huis kunt beperken. Producten met het Europese Ecolabel bevatten geen nitromuskusverbindingen of polycyclische muskusverbindigen, net zoals de producten van Frosch.
  4. Maak elke week schoon.
  5. Kies voor producten met een label, bijvoorbeeld het label “Binnenlucht Gecontroleerd”, en met een goede beoordeling.
  6. Let op de dosering van de schoonmaakproducten. Meer gebruiken dan de voorgeschreven dosis betekent niet dat u efficiënter schoonmaakt, maar zorgt ervoor dat er meer vluchtige organische stoffen vrijkomen!
  7. Zorg ervoor dat u bepaalde producten niet met elkaar mengt, want dit kan leiden tot chemische reacties en ongewenste dampen.
  8. Bewaar huishoudelijke schoonmaakproducten uit de buurt van warmtebronnen en in een geventileerde ruimte.

 

* Voisin, C., Chasseur, C., Gosselin, P., Fierens, S., & Van Nieuwenhuyse A. (2012).

** “Institut scientifique de Santé publique : Pollution de l’air intérieur“. Brussel: Dr Johan Peeters. Centre Urbain asbl (2013).

 

 

Contacteer ons
Over Frosch

Frosch, een merk van de Duitse producent Werner & Mertz, biedt een gamma alternatieve huishoudelijke producten aan die milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar zijn. De productie is 360° ecologisch en maakt uitsluitend gebruik van volledig hernieuwbare grondstoffen.

Frosch-producten zijn sterk biologisch afbreekbaar binnen 28 dagen (volgens de OESO-testmethoden). De verpakkingsmaterialen zijn bovendien 100% recycleerbaar en bestaan voornamelijk uit gerecycleerde materialen. 

De meeste Frosch-producten hebben het Ecolabel, het Europese kwaliteitslabel voor groene ondernemers. Met zijn merken Frosch en Rainett (in Frankrijk) is Werner & Mertz de Europese marktleider voor ecologische schoonmaak- en onderhoudsproducten. 

In 2012 lanceerde Frosch het 'Recyclate'-initiatief. Het doel: een gesloten circuit voor PET-verpakkingen creëren en zo de productie van nieuwe kunststoffen vermijden. Dankzij zijn innovatieve sorteertechnologie (high speed laserspectroscopie) maakt Recyclate het mogelijk om op basis van PMD-zakken hoogwaardige gerecycleerde materialen te bekomen. 

Sinds Frosch met het initiatief van start ging, heeft het al 430 miljoen 100% PET-flessen gerecycleerd. Een absoluut wereldrecord!