Persdossier Frosch 2016 plantaardige oppervlakteactieve stoffen

Een ambitieus programma van FROSCH om palmolie te vervangen door plantaardige oppervlakteactieve stoffen van Europese oorsprong

Donderdag 17 maart 2016 —

Oppervlakteactieve stoffen, de traditie van petrochemie!

Onderhoudsproducten bestaan grotendeels uit oppervlakteactieve stoffen, zij voegen een reinigende eigenschap toe aan water en spelen een cruciale rol bij productefficiëntie. Bij gewone onderhoudsproducten worden de oppervlakteactieve stoffen verwerkt uit fossiele grondstoffen, m.a.w. aan de hand van petrochemie. Een aantal van die "gewone" oppervlakteactieve stoffen, die uit niet-hernieuwbare bronnen komen, breken trager af in de natuur. Het is tegenwoordig dus heel belangrijk om stil te staan bij de ingrediënten in productformules, enerzijds omwille van hun milieu-impact en anderzijds omdat het noodzakelijk is om de beschikbare bronnen te behouden. Het concept van de circulaire economie, de grondslag van alle beslissingen die de teams bij Werner & Mertz nemen, is uiterst belangrijk in een context waarin fossiele energie en grondstoffen geleidelijk aan het verdwijnen zijn en zo ons huidig comfort, de groei en welzijn van de toekomstige generaties bedreigen.

Een ambitieus programma om oppervlakteactieve stoffen uit palmolie te vervangen

Bij de productie van haar ecologische onderhoudsproducten heeft Werner & Mertz ervoor geopteerd de klassieke oppervlakteactieve stoffen te vervangen door plantaardige oppervlakteactieve stoffen. Deze plantaardige oppervlakteactieve stoffen kwamen tot op heden voort uit gecertificeerde RSPO-palmolie, waar nog steeds enkele nadelen aan verbonden zijn, waaronder het lange transport traject.

Bij Werner & Mertz wordt het ontwerpproces voortdurend ter discussie gesteld en dat heeft voor een nieuwe dynamiek gezorgd. Het bedrijf heeft aldus een pioniersprogramma ontwikkeld met als doel palmolie in de ecologische onderhoudsproducten geleidelijk te vervangen door olie van Europese teelt (olijven, lijnzaad, koolzaad). Die vervanging zal op korte, middellange en lange termijn een invloed hebben op de hele cyclus van het productontwerp.

Het komt er namelijk op neer een overvloedige grondstof, die het hele jaar lang geproduceerd wordt, te vervangen door seizoensgebonden grondstoffen waarvan de bevoorrading onderhevig is aan klimaatonzekerheden. 

3 generaties FROSCH producten

  • De reinigingsstoffen van conventionele producten zijn over het algemeen samengesteld uit ruwe olie.
  • De tweede generatie Frosch producten bevatten deels oppervlakteactieve stoffen op basis van plantaardige oliën van Europese oorsprong, zoals koolzaad en olijfolie.
  • Werner & Mertz neemt zich ambitieus voor om de komende jaren de kaap van 100 % te bereiken voor alle ecologische onderhoudsproducten van de derde generatie, wat overeenkomt met 65 referenties! Met als prioriteit het assortiment wasmiddelen.

De oorsprong van de oliën die gebruikt worden bij Werner & Mertz

KOOLZAAD: Duitsland, Polen en Frankrijk
LIJNZAAD: Frankrijk en België
OLIJVEN: Spanje, Griekenland, Italië

Wat is duurzame gecertificeerde RSPO palmolie?

De Roundtable Sustainable Palm Oil, opgericht in 2001, is een vzw van vragende partijen uit zeven sectoren die werken met palmolie: de producenten van palmolie, de voedingsbedrijven of –verdelers, producenten van consumptiegoederen, kleinhandelaars, banken en investeerders, de NGO’s ter bescherming van het milieu en de natuur en de NGO’s voor ontwikkeling en maatschappij. De bedoeling ervan is om wereldnormen omtrent duurzame palmolie te ontwikkelen en te implementeren. Momenteel zijn 900 bedrijven, uit meer dan 50 landen lid van de RSPO, waaronder  Werner & Mertz.

Goed om weten – het traject van palmolie 

  • Het grootste nadeel aan het gebruik van palmolie is de afstand om het product te vervoeren naar de eindbestemming: de productiesite Werner & Mertz in Mainz.
  • De vraag naar palmolie blijft almaar stijgen en vergt steeds meer grond en ruimte in tropische gebieden. 

Werner & Mertz creëert nieuwe afzetmarkten voor de Europese plantaardige olieproductie

Werner & Mertz is gevestigd in Duitsland, vandaar het belang voor het bedrijf om bij te dragen aan een dynamische landbouw en plantaardige oppervlakteactieve stoffen van Europese productie te gebruiken voor haar producten. Op dit moment is de oliemarkt in Europa verzadigd. Aangezien de voedingstendens in Europa geen grotere olieconsumptie lijkt te voorspellen, is het belangrijk om nieuwe afzetmarkten te kunnen vinden voor die grondstoffen. Vandaag de dag bestaat er dus geen concurrentie tussen de voedingsafzetmarkten en de industriële afzetmarkten voor plantaardige olie.

Daarnaast brengt de productie van oliehoudende stoffen, of het nu gaat om koolzaad- lijnzaad of olijfolie, de productie van nevenproducten met zich mee die dienen als dierenvoeding. Naast de industriële belangen draagt de olie-extractie tevens bij aan de voedingsonafhankelijkheid van producerende landen die hierdoor geen soja meer moeten importeren om hun dieren te voederen. 

Een echte uitdaging voor R&D

De Research & Development afdeling van Werner & Mertz, een team van maar liefst 40 experten, bevestigt elke dag opnieuw zijn knowhow met het ontwikkelen van nieuwe formules. De toevoeging van nieuwe grondstoffen brengt aanzienlijke industriële beperkingen met zich mee. Daar waar palmolie een stabiel en gemakkelijk te bewaren product is, zijn olijfolie, kool- en lijnzaadolie oxideerbaar en dus zeer gevoelig aan transport- en conserveringsomstandigheden.

Om de geur en efficiëntie van de productformules te behouden, is het noodzakelijk om opwaartse antioxidante systemen te ontwikkelen. Zodra de formule klaar is dient men vervolgens, afhankelijk van het product, na 3 dan wel 6 maanden stabiliteitstesten uit te voeren.

Daar waar de eerste producten met een totale of gedeeltelijke vervanging van palmolie door Europese oliën internationale referenties zijn,  zullen op termijn alle ecologische assortimenten van Werner & Mertz (Frosch en Green Care Professional) baat hebben bij dat programma.