Plastic hoort niet thuis in de zee

Europese Week van de Afvalvermindering 19-27 november 2016

Woensdag 16 november 2016 — Naar aanleiding van de Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV), staat Werner & Mertz, producent van ecologische onderhoudsproducten, nogmaals stil bij recycleren en afvalvermindering.

De EWAV is een jaarlijks initiatief ter bevordering van sensibiliseringsacties rond een duurzaam grondstof- en afvalbeheer. In gans Europa spoort ze een breed publiek (overheden, privébedrijven, de maatschappij en de burgers zelf) aan om mee te doen. Ook  Werner & Mertz levert al sinds 1986 actief bijdrage aan de afvalvermindering en verzekert vandaag een volledig ecologische productie van haar producten.

EEN ECOLOGISCHE AANPAK START MET DE ONDERHOUDSPRODUCTEN VAN FROSCH

In de grootdistributie in België is Werner & Mertz vooral vertegenwoordigd door het merk Frosch. Deze producent van reinigingsproducten maakt gebruik van gerecycleerd plastic voor de verpakking van zijn PET-flessen. Bovendien zet Werner & Mertz zich intensief in voor een duurzamer beleid voor afvalverwerking.

  • Voor de Frosch afwasmiddelen,wc-producten en spray reinigers in PET, produceert Werner & Mertz vandaag flessen met  100 % gerecycleerd plastic.
  • In 2015 heeft Werner & Mertz er eveneens voor gekozen om de klassieke oppervlakte-actieve stoffen te vervangen door plantaardige oppervlakte-actieve stoffen  (zoals olie van Europese teelt – olijven, lijnzaad, koolzaad).

Hierdoor kan Frosch verpakkingen produceren die tot 100% uit gerecycleerd materiaal bestaan en zelf 100% recycleerbaar zijn. 

FROSCH BINDT DE STRIJD AAN TEGEN VERVUILDE OCEANEN

De vervuiling van de zee door plastic is een ernstig actueel probleem. De Ellen MacArthur[1] stichting heeft berekend dat de vervuiling door plastic zal verviervoudigen op lange termijn. De teller staat vandaag op 150 miljoen ton plastic in zee, het vooruitzicht is dat in 2050 het gewicht van plastic groter zal zijn dan het gewicht van al de vissen in de zee.

Hoe belandt plastic in de natuur ?

“De levenscyclus van plastic: 78 miljoen ton plastic werd gefabriceerd in 2013, 32% hiervan verdween in de zee en 40% belandt op de vuilnisbelt of in de grond. Ongeveer 14% wordt verbrandt en uiteindelijk wordt er slechts 2% kwalitatief gerecycleerd.” (© Fondation Ellen MacArthur)

Gelukkig zijn er meer en meer ontwikkelingen om deze cyclus te verbeteren. Een goed voorbeeld is het recyclage initiatief van Werner & Mertz. Zo zet het bedrijf zich in voor een duurzamer beleid voor de afvalverwerking en het hergebruik van plastic voor de creatie van PET flessen. “Met dit initiatief willen we zoveel mogelijk bedrijven aanzetten ons voorbeeld te volgen. Want hoe meer de vraag naar gerecycleerd plastic toeneemt, hoe minder plastic er in de natuur en oceanen terechtkomt”, stelt Benoît Renauld, General Manager van Werner & Mertz Benelux & Frankrijk.

Naast het mobiliseren van bedrijven, voert Frosch in België campagne om de recyclage van PET afval uit de 'blauwe zak' te verbeteren. Vandaag de dag wordt nog steeds de waarde van verpakkingsafval onderschat. Zo worden plastic verpakkingen vaak verbrand in  gemeentelijke verbrandingsinstallaties om nadien gebruikt te worden als extra brandstof.

PLASTIC VERPAKKINGEN VAAK NIET CORRECT GERECYCLEERD

Een groot deel van de plastic verpakkingen, en dit in diverse sectoren, wordt nog steeds niet optimaal gerecycleerd. Plastic verpakkingen worden vaak verbrand. Dit proces genereert 3 gram CO2 voor elke gram PET die wordt verbrand. Bovendien gaat er zo materiaal verloren dat opnieuw en opnieuw gerecycleerd kan worden. Bij hergebruik van plastic wordt eveneens voorkomen dat niet duurzame grondstoffen (olie) moeten worden gebruikt voor de creatie van nieuw plastic.

OPTIMAAL HERWAARDEREN EN HERGEBRUIKEN VAN PLASTIC AFVAL

De Frosch PET-flessen bestaan nu uit 100 % gerecycleerd materiaal en bieden zo een tweede leven aan plastic. Dit initiatief heeft tot doel niet langer ruwe olie te gebruiken voor de productie van plastic verpakkingen, maar om plastic op kwalitatieve wijze te recycleren.  

Desondanks blijven de meeste fabrikanten nieuwe flessen produceren op basis van PET afkomstig van ruwe olie, omdat dit economisch voordeliger is.

“Het wereldwijde probleem van de vervuiling van de oceanen zou snel kunnen worden aangepakt als alle betrokken partijen uit de plastic industrie het economisch belang zouden inzien van een wijziging in hun handelspraktijken”, aldus Benoît Renauld.

Gedurende de Europese Week van de Afvalvermindering,wil Frosch meer dan ooit de consumenten en bedrijven bewustmaken van deze problematiek die ons allen aanbelangt (en in het bijzonder onze kinderen)

[1] www.ellenmacarthurfoundation.org/

Jelena Janssens NL Press Contact at INTEREL